شماره: 8040
1400/06/10
IAASB نظرخواهی می‌کند
IAASB نظرخواهی می‌کند

هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی (IAASB) متن پیشنهادی استاندارد حسابرسی صورت‌های مالی بنگاه‌های کمتر پیچیده را منتشر کرده است.

هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخشی (IAASB) متن پیشنهادی استاندارد حسابرسی صورت‌های مالی بنگاه‌های کمتر پیچیده را منتشر کرده است.

ویژگی اصلی و مهم این استاندارد جدید این است که IAASB همه کوشش خود را بکار بسته است تا پاسخگوی نیاز گروه‌های ذی‌نفع گوناگون برای تدوین یک مجموعه استاندارد با کیفیت بالای متناسب به‌منظور رسیدگی به بنگاه‌های کمتر پیچیده باشد. هدف این استاندارد جدید، فراهم آوردن یک رویکرد یکنواخت جهانی است.

 

برای  دریافت متن استاندارد و ارائه نظر، اینجا  را کلیک کنید.

حق انتشار محفوظ است ©