شماره: 7955
1400/04/28
پیام تسلیت به جناب آقای علیرضا شهروزی/ شریک محترم موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان
پیام تسلیت به جناب آقای علیرضا شهروزی/ شریک محترم موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را تسليت گفته، برای آن مرحوم، مغفرت و براي خانواده محترم صبر و شكيبايی مسئلت می‌نماييم. 

                                                     جامعه حسابداران رسمی ایران

حق انتشار محفوظ است ©