شماره: 7936
1400/04/15
IFAC وبینار امنیت سایبری برگزار می‌کند
IFAC  وبینار امنیت سایبری برگزار می‌کند

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) وبیناری در باره امنیت سایبری برگزار می‌کند.
در این وبینار، درسهای آموخته شده در باره امنیت سایبری در دوران همه‌گیری کرونا مطرح می شود.

IFAC  وبینار امنیت سایبری برگزار می‌کند

 

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) وبیناری در باره امنیت سایبری برگزار می‌کند.

در این وبینار، درسهای آموخته شده در باره امنیت سایبری در دوران همه‌گیری کرونا، اندرزهایی عملی برای حسابداران حرفه‌ای که بتوانند یک گام پیش از مخاطرات باشند، چگونگی پیش‌بینی و برآورده کردن تقاضای خدمات امنیت سایبری و فرصت‌های پیش‌ِ روی حرفه حسابداری مطرح می‌شود.

تاریخ برگـزاری:        چهارشنبه 23 تیـر 1400 (14 ژوئیه 2021)

ساعات برگزاری:         15:30  تا  17:30  (7 تا 9 بامداد  به وقت نیویورک)

 

برای آگاهی بیشتر، ثبت‌نام و شرکت در وبینار، اینجا را کلیک کنید.

(با توجه به اینکه نام کشور ایران در لیست کشورهای ثبت نام کننده وجود ندارد،می توانید هر کشور دلخواه را از لیست کشورها انتخاب نمایید.)

حق انتشار محفوظ است ©