X
گزارشگری مالی در شهرداری­ها  / وحید پورمشرفی
 

گزارشگری مالی در شهرداری­ها  / وحید پورمشرفی

به نقل از فصلنامه‌ی حسابدار رسمی شماره‌ی 54
شنبه، 10 مهر 1400 | Article Rating

نظارت بر نحوه حسابرسی و گزارشگری مالی شهرداری­ها که به­عنوان یکی از مهمترین نهادهای عمومی غیردولتی کشور شناخته می­شوند، از اهمیت بسزایی برخوردار است و اخیراً اقدامات مناسبی نیز در این زمینه صورت پذیرفته است. با وجود این، دوره زمانی اجرای قانون ششم در شرایطی به پایان می رسد که هنوز اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی توسط شهرداری­ها که منابع خود را بطور مستقیم و غیرمستقیم از شهروندان دریافت می‌دارند، با چالش­های جدی مواجه شده است. در این مقاله سعی شده تا این چالش­ها از دو جنبه مورد نقد و بررسی قرار گیرد و راهکارهای منطقی برای حل آن ارایه شود.

چالش اول؛ تصور نادرست در مورد نامناسب بودن مبنای تعهدی برای گزارشگری مالی شهرداری­ها

و

چالش دوم؛ تصور نادرست در مورد نامناسب بودن مبنای تعهدی برای گزارشگری مالی شهرداری­ها

 

برای مطالعه‌ی متن کامل مقاله به فایل پی دی اف پیوست مراجعه فرمایید

تصاویر
  • گزارشگری مالی در شهرداری­ها  / وحید پورمشرفی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
فایل های پیوست