X
سی و پنجمین جلسه‌ی شورای عالی هفتم برگزار شد
 

سی و پنجمین جلسه‌ی شورای عالی هفتم برگزار شد

شنبه، 13 شهریور 1400 | Article Rating

______________________

سه‌شنبه نهم شهریورماه 1400 سی‌وپنجمین جلسه‌ی شورای عالی هفتم برگزار شد. در آغاز جلسه، دکتر سعید جمشیدی فرد، رئیس شورا، ضمن خیرمقدم و اعلام رسمیت جلسه، ابتدا فرارسیدن بیستمین سالگرد تأسیس جامعه را به کلیه‌ی اعضا تبریک گفت و اشاره کرد که به سبب الزام به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی، در شرایط کنونی امکان برگزاری مراسم میسر نبوده است. ایشان در ادامه انتخاب دکتر احسان خاندوزی را به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی را تبریک گفتند.

نخستین دستورجلسه، طرح گزارش شورای عالی برای سال 1399 بود. در این زمینه، محورهای اصلی گزارش مطرح و اعضای شورای عالی نظرات خود را بیان نمودند. بر این اساس مقرر شد مطالب مطروحه در گزارش اعمال و پس از امضای گزارش به هیأت محترم عالی نظارت ارایه شود.

دستور جلسه‌ی بعدی طرح پیشنهاد اساسنامه‌ی نمونه‌ی مؤسسات حسابرسی توسط هیات مدیره و گزارش ضرورت بازنگری آن  بود. اساسنامه‌ی مؤسسات مهم‌ترین سند و میثاق همکاری حرفه‌ای اعضای جامعه با یکدیگر است. اما از یک سو با محدودیت عدم بازنگری اسناد بالادستی و از سوی دیگر با مشکلات عدیده‌ی اجرای اساسنامه‌ی فعلی در محورهای مختلف آن روبرو هستیم. ازاین‌رو در راستای رفع موانع موجود، اساسنامه‌ی نمونه‌ی بازنگری‌شده مطرح شد و اعضای شورای عالی در این زمینه دیدگاه های خود را بیان کردند. در این خصوص، مقرر شد با جمع‌بندی نکات مطرح شده در جلسه و هم‌چنین براساس نظرات دریافتی از مؤسسات حسابرسی، کمیته‌ای متشکل از آقایان بخشی، شجری، گرشاسبی و قریشی موارد بازنگری در اساسنامه‌ی نمونه‌ی مؤسسات حسابرسی را مشخص و نتیجه را به شورای عالی ارایه کند.

در ادامه، طرح بازنگری جدول تنبیهات انضباطی در دستورکار جلسه‌ی شورای عالی قرار گرفت. تغییرات آیین رفتار حرفه‌ای، استانداردهای حسابرسی و قوانین و مقررات جامعه در دوره‌ی اخیر،  به‌عنوان مبانی اصلی تدوین جدول تنبیهات انضباطی، ایجاب کرده است که به‌تناسب تغییرات فوق، جدول تنبیهات نیز به‌روزرسانی شود. در این زمینه، تغییرات پیشنهاد شده مطرح و اعضای شورای عالی دیدگاه های خود را در خصوص آن‌ها بیان کردند. در این زمینه، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از آقایان مهرادفر، باتقوا، وادی زاده و حسنی نسبت به جمع بندی موارد مطروحه و تدوین و ارایه‌ی آن به شورای عالی اقدام نمایند.

دستورجلسه بعدی طرح آیین‌نامه چگونگی رسیدگی در کار گروه‌های تخصصی بود. گفتنی است جامعه فاقد آئین دادرسی حرفه‌ای است و در عمل این موضوع از طریق آیین‌نامه‌های اجرایی کارگروه های تخصصی صورت می‌گیرد که از جامعیت لازم برخوردار نیست. ازاین‌رو، به‌منظور رعایت حقوق حرفه‌ای اعضای جامعه آیین‌نامه‌ی مزبور تدوین شده است. پس از طرح این آیین‌نامه، اعضای شورای عالی نظرات خود را پیرامون محورهای مختلف آن بیان کردند. در این زمینه مقرر شد جمع‌بندی و اعمال نظرات مطرح شده توسط آقایان عرب مازار و وادی‌زاده انجام و نتیجه به شورای عالی ارایه شود.

دستورجلسه‌ی پایانی طرح مواردی از مشکلات جاری مؤسسات حسابرسی بود. موضوع آرای صادره‌ی هیأت‌های انتظامی و مشکل تکمیل کارهای در جریان مربوط، مشکلات صدور مفاصاحساب توسط شعب تأمین اجتماعی و ضرورت واکسیناسیون سریع کارکنان مؤسسات حسابرسی از جمله موارد مطروحه بود و پس از طرح دیدگاه‌های اعضای شورای عالی، مقرر شد هیأت مدیره پی‌گیری‌های مؤثر و اجرایی را در این موارد انجام دهد.

سی و پنجمین جلسه‌ی شورای عالی هفتم برگزار شد

 

تصاویر
  • سی و پنجمین جلسه‌ی شورای عالی هفتم برگزار شد
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری