X
اخبـار IFAC (IESBA وبینار برگزار می‌کند)
 

اخبـار IFAC (IESBA وبینار برگزار می‌کند)

هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای برای حسابداران (IESBA) دو وبینار در باره بازنگری‌های انجام شده در آیین رفتار حرفه‌ای؛ یکی در زمینه خدمات غیراطمینان‌بخش و دیگری در زمینه مسائل مرتبط با حق‌الزحمه حسابرسی را برگزار می‌کند
چهارشنبه، 12 خرداد 1400 | Article Rating

اخبـار IFAC

 

 

IESBA وبینار برگزار می‌کند

 

هیأت تدوین استانداردهای بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای  برای حسابداران (IESBA) دو وبینار در باره بازنگری‌های انجام شده در آیین رفتار حرفه‌ای؛ یکی در زمینه خدمات غیراطمینان‌بخش و دیگری در زمینه مسائل مرتبط با حق‌الزحمه حسابرسی را برگزار می‌کند.

در هر وبینار، نمایندگان IESBA مفاد اصلی بازنگری شده مربوط به خدمات غیر اطمینان‌بخش و مسائل مرتبط با حق‌الزحمه حسابرسی در استانداردهای استقلال حسابرس که از دسامبر 2022 (آذر 1401) لازم‌الاجرا می‌شوند را تشریح خواهند کرد.

وبینار اول -  حق‌الزحمه حسابرسی

تاریخ برگـزاری:        چهارشنبه 26 خرداد 1400 (16 ژوئن 2021)

ساعات برگزاری:         15:30 تا 16:30  (7 بامداد به وقت نیویورک)

 

وبینار دوم -  خدمات غیر اطمینان‌بخش

تاریخ برگـزاری:        پنج‌شنبه 27 خرداد 1400 (17 ژوئن 2021)

ساعات برگزاری:         15:30 تا 16:30  (7 بامداد به وقت نیویورک)

 

 

برای آگاهی بیشتر، ثبت‌نام و شرکت در وبینارها، روی پیوند‌های زیر کلیک کنید:

1  )    حق‌الزحمه

2 )     خدمات غیر اطمینان‌بخش

تصاویر
  • اخبـار IFAC (IESBA وبینار برگزار می‌کند)
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری